PiHole Experiabox V10 toont alsnog advertenties

Post in Nederlands i.v.m. issue Experiabox.

Na installatie van PiHole en het aanpassen van de DNS server in de Experiabox V10 (ZTE H369A) bleek dat er alsnog advertenties doorgelaten worden.

Na onderzoek bleek dat de IPv6 routeringen het e.e.a. alsnog doorlaten. Er blijkt helaas in de DNS geen IPV6 DNS in te stellen. Dat laat een aantal mogelijkheden.

 1. De DHCP van PiHole gebruiken
 2. De IPV6 instellingen op elk apparaat uitzetten
 3. De IPV6 switch in de experiabox uitzetten.

Voor nu heb ik voor het laatste gekozen.

Raspberry Pi move log to RAM

In order to lower the number of writes to the SD-card, it is wise to move the log life to a tmpfs mount in RAM.

i found this site that explains how to do it: https://domoticproject.com/extending-life-raspberry-pi-sd-card/

As a result of this , the MQTT service running on my Domoticz Pi, raised an error. Error: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)

Apperantly the dir /var/log/mosquitto can not be created on RAM .

A suggested solution that I need to test is in: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=34820

Scrape Javascript heavy website on RaspberryPi3B+ using Python with Selenium

When I was trying to scrape a Javascript heavy website with my Raspberry using Python, I ran into some interesting issues that needed to be solved.

I found that modules like request,request_html, urlllib did not deliver the complete content with Javascripts websites containing shadow-dom (#shadowroot). When searching for solution i found some, like the use of PhantomJS or other discontinued modules.

The solution I found was using Chromedriver in headless mode. But the version I got my hands on kept throwing errors on the version of the browser.

After extensive searches I found the solution in:

1. Download the latest chromedriver from:

https://github.com/electron/electron/releases

(get the arvmv7 version)

2. Install this using the instructions i found on:

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=194176

 • mkdir /tmp
 • wget <url latest version arm7>
 • unzip <zip file>
 • mv chromedriver /usr/local/bin
 • sudo chmod +x /usr/local/bin/chromedriver
  sudo apt-get install libminizip1
  sudo apt-get install libwebpmux2
 • sudo apt-get install libgtk-3-0

In your code add these two arguments, when you start the driver:
-headless
-disable-gpu

3 Update the Chromium bowser

When trying to execute the script I still got the error on Chromium version.I was able to solve that using:

 • sudo apt-get install -y chromium-browser

IT WORKS

now the script finally worked

The Python Script to get the page content

from selenium import webdriver
import time
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.chrome.options import Options

# Define the site to be opened
site = “http://….”

# Set Chrome Options
chrome_options = Options()
chrome_options.add_argument(“–headless”)
# Open Chrome Headless
driver = webdriver.Chrome(chrome_options=chrome_options)
driver.set_page_load_timeout(20)
driver.get(site)

4. Analyze the content of the page

With the content of the page in driver it is possible to further decompose the page.

content1= driver.find_element_by_tag_name(‘…..’)
shadow_content1 = expand_shadow_element(content1)

To get access to the shadow element the function below needs to be used:

# function to expand a shadow element to useable content
def expand_shadow_element(element):
shadow_root = driver.execute_script(‘return arguments[0].shadowRoot’, element)
return shadow_root

Domotica project, het begin

Wat begon met een simpele IP Camera t.b.v. inbraak detectie, is inmiddels uitgegroeid tot een ware domotica implementatie.Philips Hue lampen

Na de camera kwamen de Philips Hue lampen en vervolgens wilde ik de tuinverlichting ook nauwkeuriger schakelen o.b.v. Zon opkomst en ondergang i.p.v. op een timer die ik regelmatig moest verzetten.

In 1e instantie had ik het pakket domoticz op een Synology NAS DS212j draaien en het e.e.a. uitgebreid met een aantal Zwave stekkerschakelaar, maar deze NAS bleek toch te weinig power en werd ook voor te veel andere taken ingezet te worden om goed betrouwbaar de domotica aan te kunnen sturen.

 

Om meer betrouwbaarheid te krijgen heb ik vervolgens de Raspberry Pi 3 ingezet. Hierop uiteraard het pakket Domoticz geinstalleerd. En daarna ontdek je nog een heleboel andere leuke mogelijkheden..

wordt vervolgd..